VICEVERSA

geschiedenis van de westerse kunst en architectuur

Ad de Visser

Uitgeverij Pels & Kemper, ’s-Hertogenbosch

 

Ad de Visser is de auteur van succesvolle titels als Hardop kijken (1986), Kunst met voetnoteninhoud en betekenis in de beeldende kunst (1988), De tweede helft – beeldende kunst na 1945 (1998), het bijbehorende De tweede helft gedocumenteerd (2002) en de eerste vijf delen van de reeks bronnenboeken Uit de eerste hand (2004-’06).

Zijn boeken worden gelezen – gebruikt is een beter woord – door velen in de wereld van kunst- en cultuureducatie, in het kunstonderwijs en het middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Verder bereikten ze de grote groep van geïnteresseerde leken.

Met VICEVERSA is De Visser de eerste Nederlandse auteur van een algemene kunstgeschiedenis van deze omvang. In het boek beschrijft hij de geschiedenis van de westerse kunst en architectuur op uitputtende wijze. Hij heeft daarbij oog voor zowel de grote lijnen als de saillante details, voor de kunst en architectuur zelf als voor de (denk)werelden waarin deze ontstaan en hij toont aan dat de weg die de kunst en architectuur in ruim twintig eeuwen heeft gevolgd nooit een rechte is geweest en zeker niet alleen maar voorwaarts. Hij laat op inzichtelijke en inspirerende wijze zien hoe steeds weer het verleden wordt opgepakt en hernomen, bepaald door de kennis, de inzichten en de toekomstverwachtingen van dat moment.

Voor de lezer van de eenentwintigste eeuw is het een gegeven dat hij of zij terug kan kijken naar die voorbije vijfentwintighonderd jaar en op een manier die geen voor hen ooit heeft kunnen doen. Kennis is nog nooit zo in kaart gebracht, nog nooit zo toegankelijk geweest en nog nooit voor zo velen.

VICEVERSA wil een handboek zijn, een bron van informatie die altijd voor handen is, waarin de lezer snel zijn weg kan vinden en van waaruit hij zelf verder op onderzoek kan gaan in de media van deze tijd. Waar eerder verschenen handboeken de hedendaagse kunstacademiestudent en studenten aan kunst- historische instituten en de geïnteresseerde leek kunnen afschrikken door omvang, taal en toon, probeert Ad de Visser in zijn opzet en stijl van het boek hun inzicht te geven op een manier die past in deze tijd, zonder daarbij veel concessies te doen aan de complexiteit van de geschiedenis.

540 pagina’s
3394 afbeeldingen in kleur
27,5 x 21 cm
ISBN 9789079372119
€ 64,95

 

Eerder verschenen boeken van Ad de Visser:

 

 

Hardop kijkenEen inleiding tot de kunstbeschouwing
(SUN, Nijmegen 1986; tiende druk Amsterdam 2000)
Kunst met voetnotenInhoud en betekenis in de beeldende kunst
(SUN, Nijmegen 1988; derde druk Amsterdam 2003)
De tweede helftbeeldende kunst na 1945
(SUN, Nijmegen 1998; zesde druk Amsterdam 2010)
De tweede helftgedocumenteerd
(SUN, Amsterdam 2002)
Uit de eerste hand – 1De Grieken
(Damon, Budel 2004)
Uit de eerste hand – 2De Romeinen
(Damon, Budel 2004)
Uit de eerste hand – 3De middeleeuwen I
(Damon, Budel 2005)
Uit de eerste hand – 4De middeleeuwen II
(Damon, Budel 2005)
Uit de eerste hand – 5De renaissance
(Damon, Budel 2006)

 

 

 

Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISAC-organisatie is het auteursrecht
geregeld met Pictoright te Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2012